Добре дошли в Академията!

Интересът и любопитството към когиталност като теория и практика доведе до изграждането на Академия за всички, които желаят да правят промени в живота си и са готови да си създадат един постоянен навик, наречен… Щастие. Тази система е изградена от множество известни до момента научни и езотерични знания, доказани автори и ченълинги с други паралелни реалности. Прилагането на тази информация в единение с упражненията при самодисциплина и отдаденост дава уникални резултати!

Онлайн самообучение когиталност

Трудното става веднага, а невъзможното - с малко повече тренировки!

Академия Когиталност

Ти си Творецът на Всичко, което Е!

Какво по-точно представлява Академията?

Всеки от вариантите на Академията се състои от Модули, по които може да се работи в удобно за вас време, без ограничение като продължителност на работа. Усвояването на всеки Модул е безкраен процес. Разбирането и осъзнаването е възможно в рамките на 36-45 дни! Всичко е въпрос на приемане, самодисциплина, работа, търпение и честност.
Академия 0 - включва Модул 0 - за запознаване с Академията и материалите
Академия 6 месеца - включва Модули 1-5 - шестмесечно обучение
Академия 12 месеца - включва Модули 1-9 - едногодишно обучение

Кратко съдържание на Модулите:

Защо учените, които знаят, че всичко е енергия, търсят взаимодействие и доказателства в несъществуващата материя? Преобразуване на енергията. Реален ли е светът и какво е АПР-парадокс? Защо всичко зависи от наблюдателя? Съпоставка и разминаване между научни открития и популярно знание. Информацията като енергия – теорема на Бел – свързаност на Всичко, което Е!

Парадокс на близнаците и промяната на време-пространството като следствие от скоростта. Покой и движение – библейската връзка. Произход на енергията и светлината, дуалност на света – разяснения и принципи. Мисленето и съмнението като основа на съществуването. Философията на Декарт и самоопределянето на Нищото. Нищото – потенциалът на Всичко, което Е! Актът на мислене – движение в покоя и проява на енергия – светлината, която дойде от Себе си – експеримент на институт Чалмърс. Време и пространство в покоя. Време и пространство при наличие на движение. Експеримент на Хонг Танг – странична сила на светлината – причината за дуалния свят и неговата цялост.

Интерференция, дифракция и холограма. Принцип на холограмата – фрактална структура на Вселената. Триединната енергия – основа за Проявление и материя. Материализация и принципи за цикличност на енергията – бутилка на Клайн. Идваме от себе си, за да създадем себе си… Цялостна връзка Потенциал – Акт на мислене – Енергия – Материя – Потенциал. 1 и 0 – двоичен код на Движението и Покоя. Енергията – резултат от спираловидния двоичен код. Принцип на проявената материя. Холограмата като резултат от избор (акт на мислене).

Цялото е Ум. Светът е ментален – принципи на Хермес – основа за съществуване на Всичко, което Е! Триединната отговорност – основа на Творенето – изграждане на решетката на реалността, егрегор и паралелни реалности. Причина за Проявление – преживяване на избрана задача – Смисълът на живота (едновременна взаимозависима двупосочна връзка). Зона на комфорт – причини и следствия. Ефект на Казимир. Филтрацията – предимства и недостатъци. Що е дифракционна решетка, решетка на реалността и егрегор? Единена лична глобална отговорност, Лична индивидуална отговорност и Трансмутация – двупосоченият кръговрат на съвършенството.

Необходимост от филтрация. Мисъл – решение – действие // намерение – избор – творене. Обръщането на енергията – основа на ограничението, наречено материя, в защитната обвивка на околната среда. Взаимодействие в проявеното и отговорности – права и обратна връзка – отговорност към ограничението и Цялото. Поява на протонни (защитни) полета. Творене на околна среда и паралелни реалности. Жизнената енергия (протонно поле) – безкраен източник на възможности. Творене на новата реалност, принципи на приложение (лечение, рейки, телекинеза, левитация).

Закони и Принципи на съществуването. Азбуката глаголица – код за съществуване на холограмата. Що е филтрация на ограничената холограма – придадено значение. Ползи и недостатъци, причини и следствия. Избор, фокус и действие като принципи на трансформация.

Принципи за активирането на енергията – медитацията като честотен портал. Възможностите в енергийния свят – получаване на информация, разгръщане до безкрайността. Анализ за дуалната връзка холограма-Източник – активиране на „кундалини“, светлинни портали към околна среда, логика и протонно поле (жизнена енергия). Синхронизация на постоянната връзка с информационното поле. Задаване на въпроси. Принципи на поведение при получаване на отговори.

Разгръщане и свиване – принцип на съществуването. Използване на реалностите като средство за промяна. Видове портали към паралелни реалности (сънища, ченълинг, прераждания, медитация). Принципи за изграждане на пълна и цялостна честотна връзка. Навлизане и изучаване на множество паралелни реалности (прераждания, ченълинг). Задълбочено изучаване на същността на паралелните реалности.

Изборът „Осъзнат Творец на паралелната реалност“. Същността на съществуването – принцип на честотните портали с Всичко, което Е! Дуалност на реалността – осъзнатото творене и рушащата „жертва“. Категоричен избор на посока – самоосъзнаване и творене в паралелната реалност!

Всеки от Модулите е представен в три основни стъпки:

1. Набавяне на база данни

Пълно теоретично запознаване с всички основни понятия, принципи и опорни точки. Стъпка 1 включва направен за Абонаментите видеозапис на семинар Когиталност (по 1 част за Модул), е-книги и материали.

2. Разбиране и осмисляне

Задаване на въпроси. Това са опорните въпроси към базата данни, чрез които всеки индивидуално и с помощта на материалите към всеки Модул може да развие своето разбиране и възможности.

3. Ежедневно приложение

Набор от практически упражнения, медитации и разяснения за връзката между теоретично знание и практика. Всеки участник получава ежедневни подсещащи имейл съобщения за упражненията.

И още... ежедневни напомнящи имейли с упражнения!

За ваше улеснение е изградена и имейл система, която ще подсеща всяка сутрин и всяка вечер за необходимите стъпки. Това е вашето ежедневно предизвикателство по пътеката на промяната. Тези имейли съдържат допълнителни упражнения и насоки, освен посочените в Модулите на самообучителната програма. Упражненията подпомагат начина на мислене за промяна, предизвикват активността на всеки участник и отварят вратите към „невидимото“ в живота. При всичко това няма твърда рамка или правила, които да бъдат следвани, а само насоки. Всеки сам изгражда собствена програма в удобното за себе си време. Всеки има право да прави и действа така, както смята за необходимо. В това се състои красотата на Избора!

Възможността за споделяне във Фейсбук групата Академия Когиталност ви показва докъде сте стигнали и спомага за сплотяване и единяване с Всичко, което Е! При наличие на въпроси, проблеми, случаи и ситуации винаги имате обратната връзка и постоянния контакт с организаторите на Академията.

Включи се в Академията

Тръгнали в посоката "да създадем заедно една по-добра паралелна реалност“, повече от всякога можем да поемем пътеката на Щастието - с посока отдаденост за един по-благороден и благодарен свят!

Избери своя план според ангажиментите и желанието за участие:
АКАДЕМИЯ 0
МОДУЛ 0 - 36 дни
36 сутрешни & 36 вечерни имейла
Модул 0 е създаден специално за запознаване с теорията и практиката Когиталност! Той включва 1 аудио книга (6ч. 20 мин. запис) ; библиотека с 9 онлайн разлистващи книги; видеотека с 13 документални и игрални филма; честотно звуколечение; обяснения и напътствия как да правим медитация; 2 водени медитации и медитации с текстове и музика; статии; упражнения; радио и речник на понятията.

АКАДЕМИЯ 6 МЕСЕЦА
МОДУЛИ 1-5 - 180 дни
180 сутрешни & 180 вечерни имейла
Академия 6 месеца - включва Модули 1-5: видео лекции Когиталност (над 6 часа); 3 аудио книги (15 часа записи) ; библиотека с над 80 онлайн разлистващи книги; видеотека с над 100 документални и игрални филма (над 40 часа време за гледане); честотно звуколечение с решения за всякакви здравословни и психо-емоционални проблеми; ежедневни упражнения; обяснения и напътствия как да правим медитация; 9 водени медитации, текстове и музика за медитация; научни и информационни статии; коментари за филми; онлайн радио; речник на понятията; от 30% до 62% отстъпки за книги, продукти и семинари Когиталност!
НОВО: Онлайн аудио записи на всички Модули!

или

АКАДЕМИЯ 12 МЕСЕЦА
МОДУЛИ 1-9 - 360 дни
360 сутрешни & 360 вечерни имейла
Академия 12 месеца - включва Модули 1-9: видео лекции Когиталност (над 13 часа); 3 аудио книги (15 часа записи) ; библиотека с над 80 онлайн разлистващи книги; видеотека с над 100 документални и игрални филма (над 40 часа време за гледане); честотно звуколечение с решения за всякакви здравословни и психо-емоционални проблеми; ежедневни упражнения; обяснения и напътствия как да правим медитация; 9 водени медитации, текстове и музика за медитация; научни и информационни статии; коментари за филми; онлайн радио; речник на понятията; от 30% до 62% отстъпки за книги, продукти и семинари Когиталност!
НОВО: Онлайн аудио записи на всички Модули!

или

Още за помощните материали към Модулите:

18+

водени медитации, медитации с музика, текстови медитации, обяснения и ежедневни напътствия

80+

разлистващи онлайн книги за разбирането и практическото приложение на избора Щастие

27+

уникални упражнения за ежедневно практическо приложение

100+

научни, игрални, вдъхновяващи и обяснителни филми, предавания и интервюта

36+

думи и изрази, погледнати през призмата на теория от Когиталността

100+

честотни вибрации за всякакви проблеми и болки - от стави до имунитет и подмладяване!

24/7

релаксираща и медитативна музика за осъществяване на връзка с енергийния свят

100+

научни, практически, обяснения на филми и още много те очакват тук

Отзиви на участниците

с поклон и благодарност към всички, които вече споделиха

За да сте участници в Академия Когиталност, е необходимо да знаете, че при първата част на обучението си (Академия 6 месеца), на всеки 36 дни се държи изпит, който е онлайн и е средство всеки участник сам да провери степента, на която е усвоил съответната част от знанието. Участниците, които не си предават курсовите работи (изпитите) се предполага, че нямат желание да знаят, а са просто участници, стремящи се да получат определено количество информация. Поради тази причина Академия Когиталност си запазва правото да спре ежедневните имейли на такива участници. Във втората част от обучението (след първите шест месеца) изпитите са на всеки 45 дни и се дават, за да може всеки участник да прецени до каква степен е готов да преподава (да предава) наученото на другите.

В този план, когато един участник има желание да продължи своето развитие като внесе и съответните промени в упражненията и начина на изграждане в една своя собствена Академия, ние му предоставяме всичко в готов вариант. Срещу сумата от 1200 лв. всеки участник, завършил успешно годишното си обучение, може да получи копие на цялата Академия Когиталност (Модули, филми, статии, е-книги и аудио книги, изображения, медитации, звуколечение…) без упражненията и ежедневните имейли. Единствено условие при това е успешното вземане на всички изпити.

Задайте своите въпроси

и намерете отговорите, които търсите 🙂

Споделете в социалните мрежи

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Последвайте Когиталност