Продължете към съдържанието

Начало Академия Когиталност

Добре дошли

в Академия Когиталност

Интересът и любопитството към когиталност като теория и практика доведе до изграждането на Академия за всички, които желаят да правят промени в живота си и са готови да си създадат един постоянен навик, наречен… Щастие. Тази система е изградена от множество известни до момента научни и езотерични знания, доказани автори и ченълинги с други паралелни реалности. Прилагането на тази информация в единение с упражненията при самодисциплина и отдаденост дава уникални резултати!

Трансформация с Академия Когиталност

Знание и практика, събирани в едно 15 години. Теория и възможности, наука и езотерика… Това е Академия Когиталност – живототрансформираща онлайн програма, която практически променя всичко онова, което до този миг си смятал за необяснимо, непостижимо или невъзможно… Трансформация на реалността.

Събирането на това знание отне време, търсене и много грешки, но днес и сега то е достъпно, подредено и отворено към всеки!

Всичко е въпрос на избор!

лого академия когиталност
академия когиталност

Онлайн самообучение Когиталност - Промяна в Щастие

... за всяка възраст, пол и принадлежност...

академия когиталност 3 стъпки

3 СТЪПКИ

Набавяне на база данни: Пълно теоретично запознаване с всички основни понятия, принципи и опорни точки;

Разбиране и осмисляне: Задаване на въпроси. Това са опорните въпроси към базата данни, чрез които всеки може да развие своето разбиране и възможности.

Ежедневно приложение - Набор от практически упражнения, медитации и разяснения за връзката между теоретично знание и практика.

академия - видове абонаменти

ПРОГРАМА 12 МЕСеца

Академията е структурирана в 2 части:

ЧАСТ1: Включва Модули 1-5 с обща продължително 6 месеца (180 дни)

ЧАСТ 1 + ЧАСТ 2: Включва Модули 1-9 с обща продължителност 12 месеца (360 дни)

академия когиталност - имейли

ежедневни имейл съобщения

Имаме грижата да ви напомняме 2 пъти на ден (сутрин и вечер) за упражненията, медитациите и промените, които имате да направите по пътеката на своето развитие и изграждането на един нов, благороден и благодарен свят!

Всеки е Творец на своята реалност!

“Трудното се случва веднага, невъзможното - с малко повече тренировки...”

Академия Когиталност - Всичко, което Е!

БЪРЗ ПРЕГЛЕД

НА МОДУЛИТЕ

Запознай се накратко с 9-те Модула

модул 1

Съпоставка и различия между наука и популярно знание. Съществуваме или не?

МОДУЛ 2

Съпоставка и различия между наука и популярно знание. Съществуваме или не?

МОДУЛ 3

Разкриване на кръговратната връзка Потенциал – акт на мислене – енергия – материя – Потенциал.

МОДУЛ 4

Проявлението – преживяване на пожелан Избор. Смисълът на живота. Триединната отговорност на всеки Източник

МОДУЛ 5

Фокус и Избор – разгръщане на възможностите на жизнената енергия. Творене и промяна на околна среда и паралелни реалности.

академия когиталност лого

модул 6

Закони и Принципи на съществуването. Азбуката глаголица – кодове и принципи за съществуване на материята. Що е филтрация и придадено значение

модул 7

Принципи за активирането на енергията – медитацията като честотен портал. Възможностите в енергийния свят – получаване на информация, разгръщане до безкрайността. Анализ за дуалната връзка човек-Източник.

модул 8

Паралелните реалности – общо запознаване. Разгръщане и свиване – принцип на съществуването. Използване на реалностите като средство за промяна. Видове портали към паралелни реалности (сънища, ченълинг, прераждания, медитация). Принципи за изграждане на пълна и цялостна честотна връзка.

модул 9

Изборът „Осъзнат Творец на паралелната реалност“. Същността на съществуването – принцип на честотните портали с Всичко, което Е!

Отзиви на участниците

с поклон и благодарност към всички, които вече споделиха

Допълнителни ресурси към Модулите:

Включени към Академия 6 И академия 12 месеца

академия когиталност медитации

18+

водени медитации, медитации с музика, текстови медитации, обяснения и ежедневни напътствия

80+

разлистващи онлайн книги за разбирането и практическото приложение на избора Щастие

27+

уникални упражнения за ежедневно практическо приложение

100+

научни, игрални, вдъхновяващи и обяснителни филми, предавания и интервюта

36+

думи и изрази, погледнати през призмата на теория от Когиталността

100+

честотни вибрации за всякакви проблеми и болки - от стави до имунитет и подмладяване!

24/7

релаксираща и медитативна музика за осъществяване на връзка с енергийния свят

100+

научни, практически, обяснения на филми и още много те очакват тук

Стартира новата Академия Когиталност – akademia.kogitalnost.net

Добре дошли!

Влезте в своя профил