Продължете към съдържанието

Добре дошли в Академията

Включените материали изискват отдаденост и търпение, но при редовна работа водят до уникални резултати! 

Препоръчителната продължителност за прилагане на всеки Модул е поне 36 дни.

Модул 1

Може би на входа на Модул 1 вече се надявате, че ще можете да левитирате, да четете мисли или да осъществите ченълинг с извънземни и да си говорите с тях. Всичко това е възможно и постижимо, но преди да стигнем дотам, се изискват тренировки, които е редно да се изпълняват по собствена програма, която всеки да изгради по индивидуален начин. Да е удобна за всеки. Тази програма е само ваша – индивидуална и уникална. Ще дадем примери, но те се явяват само схема - примерен макет, а самата програма си остава ваше собствено творение. Каквото си посееш, това и ще пожънеш…

Модул 2

Кой съм аз в действителност? Нищото и неговата противоположност, защото едното не съществува без другото. Няма как да съм едното, ако липсва другото. Аз съм Цялото – съвкупност от скачените съдове на знание и незнание с канал между тях, по който тече енергията на проявената невъзникнала още вероятност на проявлението… Когато вярваме в информационното поле, вярваме в Източника на енергия, който сме самите ние. Каквото си посееш, това и ще пожънеш…

Модул 3

Често новата реалност не е онова, което сме очаквали и се проявяват страх и съмнение дали не сме сбъркали. За да не се проявят старите ви честоти, търсете неща, които ви предизвикват да се чувствате добре, без да се връщате към стария начин на мислене. Радвайте на всичко – на това, в което сте успели и на онова в което не сте, защото вече сте го видели и имате възможност да откриете вероятност да успеете и там. За да сте безпристрастни наблюдатели на себе си по всяка време, честичко си задавайте въпроса: „Сега това защо го правя (казвам)? Това, което правя или казвам, какви честоти на вибрация предизвиква в мен?” Все пак сте в новата реалност и там всичко е доста пъти по-добро и лесно за самите вас. Нали вие сте си я сътворили. Значи тя вибрира според собствените ви стандарти. Но ако вибрирате на старите си честоти, как ще останете в новата си реалност? Каквото си посееш, това и ще пожънеш…

Модул 4

В живота си разполагаме с един ограничен набор от вероятности. Тези възможни вероятности са възможните избори, които правим. Когато сме малки, всички избори се правят от хората, които се грижат за нас. Пораснали, правим изборите самостоятелно, но винаги в рамките на тясната ивица от набор, който притежаваме като опитност. Това са преживявания, които помним, познаваме и са ни известни крайните резултати. Обикновено ги наричаме „зона на комфорт”. Те са известни, независимо дали са позитивни или не. А нас ни плаши неизвестното… Затова и изборите ни са в зоната на познатото. Така продължаваме да трептим на честотите, с които сме свикнали… Сигурно много пъти сте се питали как щеше да протече животът, ако в миналото сте взели различно решение. Или кое решение, избор ще ви отведе до желан резултат и желана реалност… Каквото си посееш, това и ще пожънеш…

Модул 5

Пълната отдаденост е съвкупността от всичките девет способности - способността да приемаш, да избираш, да действаш, способността да преживяваш, да отразяваш и разсъждаваш, способността да учиш и да се развиваш, способността да се възвисяваш и най-мощната от всички тях – способността да забравяш. Да започваш на чисто, за да имаш усещането, че откриваш и прилагаш всичко отново, за да създаваш и преживяваш собствена реалност – когиталността – всичко, което Е! И когато си позволиш това преживяване - на себе си и сътвореното - чрез преживяване на преживяването, да откриваш и съзидаваш, отново, отново и отново, да преминаваш през тръпките на ученика, учителя и алхимика, но по нов, индивидуален и уникално единствен начин – всичко това ти спира дъха. Онемяваш от възхита при едновремието на възбудата, вдъхновението, отговорността и преживяването как всеки път за първи път СИ всичко съществуващо, всеки път за първи път ТИ си Всичко, което вече Е! Каквото си посееш, това и ще пожънеш…

Модул 6

За да си истински честен, по-важно е как го правиш, а не какво. В случая, когато поднасяш подобна информация на някого, е редно редом с това, да му разясниш, че в него е възможността (силата) да предотврати тази ситуация, и че винаги съществуват множество други версии на проявление пред всеки, по всяко време. Категоричният избор и съответно безхаберието (т.е. пак изборът, но да не търсиш), накланят везните към съответният резултат. Ако човека насреща ти отговори, „глупости“, „все ми е тая“, или „писано ми е“, като е убеден в това, той просто е направил съответният избор и отива към друго поле на съзнанието, защото тук, в тази форма не е необходим повече. Изборът може да бъде преживян като осъзнат или неосъзнат, но в действителност, той винаги е осъзнат някъде по веригата, затова и води до своите възможни резултати.

Модул 7

Всяко съществуване съдържа в себе си и своята противоположност. Иначе не е възможно да съществува, няма как да се самоопредели.Щом съществува, то той е изграден от условни полярности, които преливат една в друга. Самото съществуване е взаимообвързано с „разтеглянето“ на пространство-времето, появата на светлина и движение. Всичко това се случва в единение и едновремие на момента Тук и Сега.

Модул 8

Вече сте в Модул 8 на Академията и дойде времето да обедините натрупаните досега знания, както и да навлезете по-дълбоко в практическото им приложение.
Модул 8 прави връзките между събраните досега материали, ежедневни приложения, медитации, сънища, регресии, паралелни реалности... Проследява се обвързаността и преливацият безкраен кръговрат между Трансмутация, ЕЛГО и ЛИО като процеси на творене и съществуване на Всичко, което Е! Разкрива се и се доизяснява връзката между глобалните принципи и ежедневното приложение!

Модул 9

Това са заключителните парченца от пъзела Когиталност, които събирахме заедно, с търпение и отдаденост, една година. В Модул 9 ще откриете чудото на Живота и безкрайността от възможности за промяна и трансформация на цялата паралелна реалност... Възможността да сте творци на Всичко, което Е!