Продължете към съдържанието

Тази страница е достъпна само за участниците в Академията!

За да се включите, можете да вземете Абонамент ето Тук.

Ако вече сте регистриран потребител, можете да влезете в страницата Моят профил.

За да се ориентирате лесно в съдържанията и съответните връзки (препратки) към включените в Академията книги, филми, упражнения, медитации, статии и термини, ви предоставяме настоящата инструкция:

За ваше улеснение всяка сутрин в 5,00ч. и всяка вечер в 18,00ч. на имейла, с който сте се регистрирали, получавате подсещащи съобщения за размисъл, работа, задачи и упражнения, които да осмислите, проверите и приложите на практика.

В МОДУЛ 0 ще откриете:

– 9 онлайн книгиThe Black Book; The White Book; Ти-Източникът; Ти-Проявлението; Вашата сила, поднесена на тепсия; Чиракът, експертът, алхимикът; Петте закона на съществуване; Кокология; Силата на настоящето
– аудио книгата Ти-Източникът
– филмиКогиталност (2014);  Мистерията на Живота (2004) ; Дежавю (2006); Материята – една необятна празнота; Възможности на протонните полета; Ефирът (Менделеева таблица) и други
– упражнения за всеки ден
– статии в раздели научни открития, упражнения и медитации
– звуколечение с над 100 честоти за решаване на различни проблеми
– речник с обяснения на понятията в теория от когиталността
– медитации за ежедневно приложение, както и онлайн радио с 24/7 медитативна музика

В допълнение към абонамент Модули 1-5 и Модули 1-9 ви очакват още над 50 онлайн книги, 100+ видео материала, разширени и допълнени медитации, упражнения.

Практиката се изгражда от самата индивидуална личност, но се базира върху принципите, които са валидни за цялата Вселена. Поради тази причина Теория от Когиталността е толкова гъвкава и приложима във всяка област, аспект или ситуация. Това е уникална информационно-енергийна връзка между човека (1) и Всичко, което Е (2), преминаваща през трансмутационната схема на Потенциала, определена като Източник (3). Така всеки е в това триединно цяло на мигновената неразривна връзка, с което и да е проявено друго, както и със самия Източник. Затова, щом сте започнали, вече осъзнавате, че няма знаещи и незнаещи, просветени или обикновени, дарени и ощетени. Всички сме един и същ Потенциал с необятни възможности и зависи от всеки един колко ще си позволи да приеме от него. Въпрос на тренировки, а не на това колко ще ни се даде. Въпрос на работа, а не на методика или механизъм. Сами творим себе си и собствената си паралелна реалност. И тогава можем заедно да сътворим и един по-люботворящ, благодарен и благороден свят!

За да можем да си създадем ритъм за изграждане на ежедневните упражнения, е необходимо най-напред да преценим колко време сме готови да отделим, за да можем да вплетем този ритъм като навик и да го изпълняваме. Защото…
по-добре да тренираме осъзнато 89 дни и след това 89 години да сме щастливи, отколкото да тренираме живот 89 години неосъзнато, от които евентуално да се надяваме на 89 щастливи дни…

ПРИМЕРИ ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СУТРИН

имейл съобщението пристига в 5.00 ч.

Необходимо ни е по-ранно ставане (45-90 мин. по-рано) – в този интервал час-час и половина идеята е да станем, да си изпием кафето,  да минем под душа; да се концентрираме какви въпроси е необходимо да зададем за днешния ден,  да имам резултати? Това означава да начертаем “план” за всички по-важни и отговорни ангажименти, които ни очакват, както и да си запишем предпочитания от нас резултат. Там, където се съмняваме в резултата или събитието, да си приготвим въпроси: Какво е редно да променя в себе си и отношението си, за да постигна желания резултат? Кои са другите алтернативи и варианти, ако не съм уверен в себе си? Когато получа отговорите, готов ли съм да се откажа от някой ангажименти, стремежи, желания в името на това да постигна всички останали? След тези въпроси, приготвени предварително, слагам слушалките си и се потапям в света на медитацията, в света на Източника, в енергийния свят. Отпускам се с пълната концентрация върху съответните въпроси и вътре в медитацията съм готов да задавам тези въпроси, за да получа отговор. Следва ежедневната 21-минутна медитация, с която предварително е редно да съм се запознал как се прави; защо прилагам елементите в самата медитация; какви отговори търся.

ВЕЧЕР

имейл съобщението пристига в 18.00 ч.

В края на деня е необходимо и добре да си припомня какво приложих от прочетените въпроси през деня, направих ли някакви връзки между абстрактните текстове на “Ти-Източникът” и ежедневните ми сблъсъци с действителността? Къде успях да отстоя своите избори (да си спазя обещанието пред самия себе си относно избора, че съм нов човек, който работи за промяната на своята собствена паралелна реалност до превръщането й в един по-благодарен и по-благороден свят)?

Направете списък на всички онези моменти, когато не сте си спазили избора (когато сте избухнали, изнервили сте се, отчаяли сте се или сте решили, че не ставате повече за това). За да можете лесно да си припомняте тези събития, е най-добре важните моменти от деня да ги записвате с диктофон (телефон, записвачка и т.н.) и да ги анализирате. Направете си план за следващия или няколко от следващите дни, като предварително си заложите да наблюдавате най-вече онези моменти, в които сте се “издънили”, като търсите варианти да ги промените. Планът е точно за това – как да променя моментите, за да променя паралелната си реалност? Това, което не желаете да се случва на вас, не го прилагайте и към другите. Вашата паралелна реалност е огледално отражение на вас самите – ако желаете нежност, отнасяйте се към цялата паралелна реалност с нежност; ако желаете любов – отнасяйте се с любов; ако желаете разбирателство – търсете всички възможни варианти да се разбирате с всички. След като сте измислили този план, помнете вие, само вие го прилагате – тоест нещата не стават само с пожелаване, а с практическото прилагане. Не е възможно вие да сте изнервени, гневни и да търсите нежност, за да се чувствате добре. Но също толкова невъзможно е да желаете промяна при условие, че не правите нищо, но притежавате прекрасното усещане за красотата на света (любовта към Всичко, което Е). Копаенето на полето не изисква молитва, а мотика.  С пожелаване няма да стане – става с практическо категорично действие. Сега отново си направете медитация, за да получите отговорите към направения от вас план.