Продължете към съдържанието

Когиталност

Резултат: Упражнение със записвачката – Еми

Тези споделени резултати са следствие от запознаване и приложение на следните материали: Упражнението Да се записваме Упражнението Да си сложим… Прочетете повече »Резултат: Упражнение със записвачката – Еми

Упражнение: Самозалъгването – част 2

Кои са причините да се самозалъгаме? Готови ли сме да приложим честен и безпристрастен аналинтез към себе си и своите действия? Готови ли сме да изследваме и променяме себе си и своята паралелна реалност?

Упражнение: Честност и Отдаденост

В 97% от времето си ние мислим единствено и само за себе си и не наблюдаваме другите. Дори когато „условно“ мислим за другите, всъщност зад събития и обстоятелства, причини и фактори (всичките все външни) демонстрираме мислене за другите, като всъщност отново мислим за себе си…

Упражнения: Придадено значение

Обиждате ли се? Какво е за вас обидата? Допускате ли, че казаното може да е вярно или се защитавате „със зъби и нокти“? Направихте ли си аналинтез на собственото поведение, за да откриете къде и как се превръщате в парадокс за самите себе си…

Холограмен образ и виртуални модели

Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Научното обяснение на това как чрез един пиксел (идея) и височестотно трептене творим и създаваме цялата си паралелна реалност…

Взаимодействие на вълните. Холограми.

взаимодействие на вълните Холограми.Интерференция. Дифракция. https://vimeo.com/281489784 Движението на вълните е спираловидно, вретеновидно и пулсиращо! В статията разглеждаме различните явления, свързани с… Прочетете повече »Взаимодействие на вълните. Холограми.

Хиперсфера

Терминът „хиперсфера“ е въведен от Дънкан Сомървил. Представлява набор от точки в постоянно разстояние от дадена точка, наречена неин център, но изборът на център и радиус са семейство свързани вероятности, наречено… случайно търсене.