Продължете към съдържанието

Алиса и Боби

Две имена, използвани често в науката за обозначаване на действащо лице при теоретични постановки.  Пример за такъв мисловен експеримент е парадоксът на Айнщайн-Подолски-Розен. Имената идват от първите букви в азбуката – А и Б.