Продължете към съдържанието

Добре дошли в Академията!

Интересът и любопитството към когиталност като теория и практика доведе до изграждането на Академия за всички, които желаят да правят промени в живота си и са готови да си създадат един постоянен навик, наречен… Щастие. Тази система е изградена от множество известни до момента научни и езотерични знания, доказани автори и ченълинги с други паралелни реалности. Прилагането на тази информация в единение с упражненията при самодисциплина и отдаденост дава уникални резултати!

Какви са резултатите?

При търпение, отдаденост и прилагане на ежедневните упражнения всеки достига до следните резултати:
Свобода

и честност във всяко взаимодействие, излизане от състояние на жертва

29542561_1494109034044845_1631480602554962213_n-200x300
Осъзнатост

и разгръщане на индивидуалните мисли, способности, действия и резултати

1
Ефективност

с концентрация, увереност, креативност и насочване на фокуса

23843565_10210620364246765_1474697801173897908_n
Творене

приложение на възможностите да твориш осъзнато Живота

24058986_10210620283684751_3821423860702584330_n
Връзка с информацията

постоянен контакт с информационното поле (Източник, Висш Аз, универсална енергия…)

Виж видео представянето

Преподавателката е практикуващ участник в семинари Когиталност-Всичко, което Е и в Академия Когиталност. Тя е и един от първите, прочели 9 пъти книгите „Ти-Източникът“ и „Ти-Проявлението“! Поклон за търпението и отдадеността, с която развива възможностите на децата! 

Стъпка по стъпка

Академията представлява онлайн програма за индивидуална промяна, разработена в два варианта – за 6 и за 12 месеца. Всеки от вариантите се състои от Модули (съответно 5 и 9 на брой) в три основни стъпки:
1-baza-danni
1. Набавяне на база данни

Пълно теоретично запознаване с всички основни понятия, принципи и опорни точки. Стъпка 1 включва направен за Абонаментите видеозапис на семинар Когиталност (по 1 част за Модул), е-книги и материали.

2-razbirane-osmisliane
2. Разбиране и осмисляне

Задаване на въпроси. Това са опорните въпроси към базата данни, чрез които всеки индивидуално и с помощта на материалите към всеки Модул може да развие своето разбиране и възможности.

3. Ежедневно приложение

Набор от практически упражнения, медитации и разяснения за връзката между теоретично знание и практика. Всеки Абонат получава ежедневни подсещащи имейл съобщения за упражненията.

Съдържание на модулите

* По всеки от Модулите може да се работи в удобно за вас време, без ограничение като продължителност на работа. Усвояването на всеки Модул е безкраен процес. Разбирането и осъзнаването е възможно в рамките на 36 дни. Всичко е въпрос на приемане, самодисциплина, работа, търпение и честност.
Какво ще откриете и научите във всеки от Модулите?
01

Знанията от науката

Защо учените, които знаят, че всичко е енергия, търсят взаимодействие и доказателства в несъществуващата материя? Преобразуване на енергията. Реален ли е светът и какво е АПР-парадокс? Защо всичко зависи от наблюдателя? Съпоставка и разминаване между научни открития и популярно знание. Информацията като енергия – теорема на Бел – свързаност на Всичко, което Е!

slider-tk
02

Време-пространство

Парадокс на близнаците и промяната на време-пространството като следствие от скоростта. Покой и движение – библейската връзка. Произход на енергията и светлината, дуалност на света – разяснения и принципи. Мисленето и съмнението като основа на съществуването. Философията на Декарт и самоопределянето на Нищото. Нищото – потенциалът на Всичко, което Е! Актът на мислене – движение в покоя и проява на енергия – светлината, която дойде от Себе си – експеримент на институт Чалмърс. Време и пространство в покоя. Време и пространство при наличие на движение. Експеримент на Хонг Танг – странична сила на светлината – причината за дуалния свят и неговата цялост.

24058986_10210620283684751_3821423860702584330_n
03

Взаимодействия на полета и вълни

Интерференция, дифракция и холограма. Принцип на холограмата – фрактална структура на Вселената. Триединната енергия – основа за Проявление и материя. Материализация и принципи за цикличност на енергията – бутилка на Клайн. Идваме от себе си, за да създадем себе си… Цялостна връзка Потенциал – Акт на мислене – Енергия – Материя – Потенциал. 1 и 0 – двоичен код на Движението и Покоя. Енергията – резултат от спираловидния двоичен код. Принцип на проявената материя. Холограмата като резултат от избор (акт на мислене).

45664009_2168617406495502_8047780380599648256_n
04

Светът е Ментален

Цялото е Ум. Светът е ментален – принципи на Хермес – основа за съществуване на Всичко, което Е! Триединната отговорност – основа на Творенето – изграждане на решетката на реалността, егрегор и паралелни реалности. Причина за Проявление – преживяване на избрана задача – Смисълът на живота (едновременна взаимозависима двупосочна връзка). Зона на комфорт – причини и следствия. Ефект на Казимир. Филтрацията – предимства и недостатъци. Що е дифракционна решетка, решетка на реалността и егрегор? Единена лична глобална отговорност, Лична индивидуална отговорност и Трансмутация – двупосоченият кръговрат на съвършенството.

Layout 1
05

Илюзия на филтрите

Необходимост от филтрация. Мисъл – решение – действие // намерение – избор – творене. Обръщането на енергията – основа на ограничението, наречено материя, в защитната обвивка на околната среда. Взаимодействие в проявеното и отговорности – права и обратна връзка – отговорност към ограничението и Цялото. Поява на протонни (защитни) полета. Творене на околна среда и паралелни реалности. Жизнената енергия (протонно поле) – безкраен източник на възможности. Творене на новата реалност, принципи на приложение (лечение, рейки, телекинеза, левитация).

18485634_10209202657884992_6989749508272332607_n
06

Принципи на съществуването

Закони и Принципи на съществуването. Азбуката глаголица – код за съществуване на холограмата. Що е филтрация на ограничената холограма – придадено значение. Ползи и недостатъци, причини и следствия. Избор, фокус и действие като принципи на трансформация.  

24067780_10210621196747577_4446228406151060250_n
07

Активиране на енергията

Принципи за активирането на енергията – медитацията като честотен портал. Възможностите в енергийния свят – получаване на информация, разгръщане до безкрайността. Анализ за дуалната връзка холограма-Източник – активиране на „кундалини“, светлинни портали към околна среда, логика и протонно поле (жизнена енергия). Синхронизация на постоянната връзка с информационното поле. Задаване на въпроси. Принципи на поведение при получаване на отговори.

shutterstock_221470261
08

Паралелни реалности

Разгръщане и свиване – принцип на съществуването. Използване на реалностите като средство за промяна. Видове портали към паралелни реалности (сънища, ченълинг, прераждания, медитация). Принципи за изграждане на пълна и цялостна честотна връзка. Навлизане и изучаване на множество паралелни реалности (прераждания, ченълинг). Задълбочено изучаване на същността на паралелните реалности.

09

Осъзнат творец

Изборът „Осъзнат Творец на паралелната реалност“. Същността на съществуването – принцип на честотните портали с Всичко, което Е! Дуалност на реалността – осъзнатото творене и рушащата „жертва“. Категоричен избор на посока – самоосъзнаване и творене в паралелната реалност!

Geometry of the Soul series two. Background design of human profile and abstract elements on the subject of spirituality science creativity and the mind

В допълнение към Академията

Към Академията са налични следните материали, улесняващи възприемането на информацията:

80+

разлистващи онлайн книги,
които помагат в разбирането, осъзнаването и практическото приложение на избора Щастие

100 +

честоти и вибрации
за здраве, хармония, баланс, креативност и справяне с всякакъв тип проблеми

100+

видео материали –
предавания, семинари, интервюта, документални и игрални филми

Ежедневни имейл съобщения

За ваше улеснение е изградена и имейл система, която ще подсеща всяка сутрин и всяка вечер за необходимите стъпки. Това е вашето ежедневно предизвикателство по пътеката на промяната. Тези имейли съдържат допълнителни упражнения и насоки, освен посочените в Модулите на самообучителната програма. Упражненията подпомагат начина на мислене за промяна, предизвикват активността на всеки участник и отварят вратите към "невидимото" в живота. При всичко това няма твърда рамка или правила, които да бъдат следвани, а само насоки. Всеки сам изгражда собствена програма в удобното за себе си време. Всеки има право да прави и действа така, както смята за необходимо. В това се състои красотата на Избора!

png-circle-of-hands-

Фейсбук група Академия Когиталност

Възможността за споделяне във Фейсбук групата Академия Когиталност ви показва докъде сте стигнали и спомага за сплотяване и единяване с Всичко, което Е! При наличие на въпроси, проблеми, случаи и ситуации винаги имате обратната връзка и постоянния контакт с организаторите на Академията.

Включване в Академията

Тръгнали в посоката "да създадем заедно една по-добра паралелна реалност“, повече от всякога можем да поемем пътеката на Щастието - с посока отдаденост за един по-благороден и благодарен свят!

Избери своя план според ангажиментите и желанието за участие

36 лв.

36 дни

включване 6 ново

270 лв.

180 дни

включване 12 ново

450 лв.

365 дни

За да сте участници в Академия Когиталност, е необходимо да знаете, че при първата част на обучението си (Академия 6 месеца), на всеки 36 дни се държи изпит, който е онлайн и е средство всеки участник сам да провери степента, на която е усвоил съответната част от знанието. Участниците, които не си предават курсовите работи (изпитите) се предполага, че нямат желание да знаят, а са просто участници, стремящи се да получат определено количество информация. Поради тази причина Академия Когиталност си запазва правото да спре ежедневните имейли на такива участници. Във втората част от обучението (след първите шест месеца) изпитите са на всеки 45 дни и се дават, за да може всеки участник да прецени до каква степен е готов да преподава (да предава) наученото на другите.

В този план, когато един участник има желание да продължи своето развитие като внесе и съответните промени в упражненията и начина на изграждане в една своя собствена Академия, ние му предоставяме всичко в готов вариант. Срещу сумата от 1200 лв. всеки участник, завършил успешно годишното си обучение, може да получи копие на цялата Академия Когиталност (Модули, филми, статии, е-книги и аудио книги, изображения, медитации, звуколечение…) без упражненията и ежедневните имейли. Единствено условие при това е успешното вземане на всички изпити.


Задайте своите въпроси

Попитай за всичко, което те интересува или желаеш разяснение!